Kredsgeneralforsamligen

Generalforsamlingen i kreds 7 den 17-10-2014

Der var 15 tilmeldt, men en måtte blive hjemme pga sygdom.

Aften startede med lidt hyggesnak og kig i fuglehuset, da klokken blev 7 satte alle sig til bords for kredsen gav 3 stk. smørrebrød, og ja det lykkes at få spist op selv om ikke alle spiste 3 stykker, men vi har jo i kredsen nogle fuldvoksne mænd og de fik spist de sidste stykker.

Efter denne dejlige middag var alle klar til generalforsamlingen, og som altid blev Bjarne Christiansen valgt til dirigent.

Formanden fik ordet og kunne fortælle at vi var 29 medlemmer i kredsen, heraf 7 nordmænd.

Vi fik en hurtig gennemgang af hvad der var sket i året som var gået. Julemøde hos Benny. Møde hos Britta med gennemgang af Opaliner og Gråvinger. Møde hos Karl, gennemgang af Spangle og Danske dominant.

Så kom babyshowet med 71 tilmeldte fugle og lige mange fremmødte fugle. Her var dommeren Peder Robin.
En rigtig hygge tur til Tyskland hvor vi besøgte 2 opdrættere.

Vores højdepunkt i kredsen, Nordjysk Open med 112 fugle tilmeldt incl. de små undulater, ikke så mange som normalt.

Da Svend Erik, var færdig blev formandens beretning godkendt.

Kasseren viste regnskabet og det blev kort gennemgået og hurtigt godkendt.

Punkt 5.Valg af Kassere. På valg var Erik Olsen…. Genvalgt

Punkt 6.Suppleant til bestyrelsen. På valg var Bjarne Christiansen …. Genvalgt

Punkt 7. Billags kontrollant. På valg var Bjarne Christiansen …. Genvalgt

Punkt 8. Udstillings udvalg. På valg var Britta Kristiansen og Carlo Larsen de forsætter og Kenneth Jensen ønskede ikke genvalg.

Så kom næste punkt i dagens tekst alle skulle vælge 3 par af de 14 fugle som var stillet op og kort beskrive hvorfor de har valgt de par og man må sige at flere fugle gik igen og igen også flere par var flere enige om, en rigtig god måde at lære at pare fugle sammen på og hvorfor de skal parres sådan sammen…
Der blev talt en del om typen, holdningen, fjer, hovedbredden, fordrejet fjer på fuglene og meget mere.

Så var det kaffetid og lagkagerne kom på bordet, og som vi altid plejer….. ”en runde i fuglehuset”, hvordan er det gået, og på dagen kan jeg skrive i alt 142 unger den 17-10 i kreds 7.