Tysklandsturen

Tysklandsturen

Lørdag den 24. maj mødtes vi i bil nr. 1 på rastepladsen ved afkørsel 26 kl. 6,30. Britta Kristensen – Erik Olesen – Carlo Larsen og Svend Erik Korgaard for at starte turen syd over. Lidt senere 6,50 mødtes Bil nr. 2. Karl Juhl – Kent Deluga – Immer Bredahl i Haverslev for at starte turen syd over, de samlede så efterfølgende Benny Bo Larsen op ved afkørsel 40 ved Randers. Vi havde så sat hinanden stævne på rastepladsen Ejer Bavnehøj kl. 8,00 hvor der var rundstykker og morgenbasser, desværre for nogen var der kun grove rundstykker, smil. Helt galt kunne det da ikke have være da der kun blev et ud at tyve styk tilbage til rågerne der øjnede mulighed for et lille morgen måltid. SMIL.

Kl. 8,30 fortsatte turen syd over hvor alt rullede som forventet til lige syd for grænsen hvor de netop denne weekend havde valgt at lukke autostradaen A7 for renovering, dette bevirkede en hel times forsinkelse i forhold til planen, vi nåde dog forsinket frem til første vært Mathias Fuß, omkring kl. 11,30.

Mathias havde allerede hørt i radioen at der var problemer så han havde været så venlig at underrette Peter Fischer, som vi skulle besøge senere på dagen, om at vi nok kom til ham lidt senere. Hos Mathias blev vi budt velkommen med et flot frokost bord i haven under nogle store æbletræer, rigtig hyggeligt, det viste sig jo at bestyrelsens kontakt til vejr guderne havde båret frugt da de havde begunstiget os med det flotteste vejr, under hele turens afvikling. Her fik vi så Mathias til at fortælle lidt om sin opstart med fugle og hvor han hentede sit materiale når der skulle nydt blod i huset. Efter frokosten gik turen i fuglehuset der er på vej ind i en større renovering da han på enden af huset er i gang med at bygge et helt nyt voliere anlæg, der bliver to store voliere, der hver bliver på noget der ligner 3 meter i længden og vel omkring 1,5 meter i bredden. Der hvor han nu har voliere skal der så 24 nye yngle bure installeres med 12 på hver side. Der hvor han yngler nu skal så indrettes til lager for de forskellige rekvisitter der høre hobbyen til.

Han havde lavet omkring 150 unger i år og her var der en del der så rigtig spændende ud, hvilket der måtte være god mulighed for med de avls fugle vi blev præsenteret for, mange af dem kunne få mundvandet til at løbe i stride strømme hos de fleste der gerne vil arbejde med kvalitets fugle.

Især skyggevinge familien var noget der stak i øjnene og da heller ikke at forglemme en familie af blå tegnede helt fantastisk.

Omkring kl. 14,00 sagde vi tak til Mathias og frue for den fine behandling, næste stop var jo Peter Fischer hvor vi ankom ca. 45 minutter senere. Her blev vi modtaget med åbne arme i indkørslen af både Peter og frue. Efter velkomsten fik vi besked på at gå i køkkenet og forsyne os med fruens hjemmebag som hun havde fremstillet i dagens anledning. Så udstyret med en tallerken med kage og kop under armen blev vi anbragt under parasoller på deres terrasse. Her vil vi da også lige blandt det flotte udvalg lige nævne en rigtig gammeldags kiksekage som vor mor lavede den, der var vist ikke mange af deltagerne der havde stiftet bekendtskab med sådanne lækkerier i mange år så der blev rigtig smovset.

Under dette traktement fortalte Peter så lidt om sin tid i fugle hobbyen, Peter er jo kendt over hele tyskland som en af de helt førende opdrættere at sortøjede i og med han har vundet utallige varietets udstillinger igennem mange år med netop denne varietet. Sortøjede er jo er en kombinations fugl der kan avles ved at man parre en hollandskbroget der er split danskbroget med en danskbroget, så KAN der komme sortøjede som er rent gule eller rent hvide.

Efterfølgende blev vi delt op i to hold for at gå i Peters anlæg der er ikke er så stort at der er plads til 8. personer på en gang. Her blev vi præsenteret for sortøjede der er det bedste vi nogen sinde har set samlet på et sted, samtidig sad der jo også en hel del hollandskbrogede der alle var split danskbrogede, Peter betragter kun disse som et værktøj og ikke som udstillings fugle hvilket deres tegning som hollandskbrogede også bære præg af, dette skuldes at hvordan de er tegnet betyder mindre i forhold til at han skal bruge dem til fremstilling af de sortøjede.

Peter arbejder også lidt i Lys vinger, som er en varietet vi ikke så ofte ser her hjemme, han kunne da også præsentere en enkelt Rainbow der jo også er en kombinationsfugl bestående af varieteterne Opaline – Gulmasket –Lysvinger præsenteret i samme fugl. Efter en rigtig hyggelig eftermiddag hos Peter gik turen så mod grænsen igen hvor vi brugte lidt tid hos Flegaard for at grænsehandle lidt, da alle havde fået fyldt depoterne op fortsatte vi til en lille kinesisk restaurant der ligger i forbindelse med en lille købmand lige inden vi køre ind i Danmark. Her brugte vi ca. en time på en fortræffelig buffet helt efter kinesiske traditioner.

Efterfølgende samledes vi ved bilerne uden for restauranten og takkede hinanden for en rigtig hyggelig dag med gode oplevelser og ikke mindst gode fugle der jo altid glæder en opdrætter.

Kl. Ca. 23,30 var vi hjemme igen i det nordjyske.