Kredsgeneralforsamling

Den 25. november var der indkaldt til kredsgeneralforsamling hos Preben Guldhammer i Komdrup.

13 medlemmer var mødt op til et indledende pølsebord, hvorefter aftenens hovetema – Kredsgeneralforsamlingen blev sat i gang.

Karl Juhl blev valgt til dirigent, og han ledede generalforsamlingen sikkert i havn.

Svend Erik Korgaard aflagde formandens beretning (den vil kunne ses ved at følge dette link). Beretningen blev enstemmigt klappet igennem.

Det samme gjorde regnskabet, som viste et overskud på næsten 16.000 kr. Det store overskud skyldes, at regnskabet var afsluttet inden de indbetalte penge for en (aflyst) Kasseltur var tilbagebetalt til medlemmerne. Det reelle billede ville derfor være et regnskab stort set i balance. Dette selvom vi har afholdt et par forholdsvis dyre arrangementer i årets løb.

Der var spørgsmål til hvor stor kassebeholdning kredsen bør have. Svaret var, at det kan man ikke rigtigt sige, men at der til enhver tid skal være likvid styrke til at animated-laughing-person-clipart-azkuru-clipartgøre de ting, som vi ønsker.

Overskuddet er, for størstepartens vedkommende, tilvejebragt gennem lotterierne på møderne. Der blev grinet lidt af, at vi gang på gang medbringer en gave til lotteriet, som vi så efterfølgende køber lodder for at vinde tilbage.

Bestyrelsen fremsatte et forslag, der skulle præcisere udstillingsreglerne omkring op- og nedrykning fra klasse 2 til klasse 1. Forslaget blev vedtaget og er indarbejdet i udstillingsreglerne, som du kan finde her på hjemmesiden.

Valg:
På valg til bestyrelsen var kredskassereren Erik Olesen. Han blev genvalgt uden modkandidater.

Som suppleant genvalgtes Britta Kristensen
Som bilagskontrollant (det man på Sjælland kalder revisor) blev Kaj Dahlmoes genvalgt.
Udstillingsudvalget (Britta og Carlo) genvalgtes ligeledes.

Under eventuelt blev der drøftet forslag til aktiviteter. Det er svært for kredsbestyrelsen at blive ved med at forny sig.
Bjarne foreslog en samlet tur til Norge i forbindelse med vore norske venners kombinerede ungfugleskue og Norgesmesterskab den 3. juni. Der udarbejdes et forslag til en tur, som offentliggøres for medlemmerne. 

Kenneth Jensen bad alle tænke på det store arbejde bestyrelsen lægger i at finde på – og arrangere – aktiviteter for kredsens medlemmer. 

Før og efter generalforsamlingen blev der lejlighed til at “bese staldene”. Preben er jo genstartet – og sikke en start, det ser ud til han får. Mange dejlige unger var netop på vej ud af redekasserne.

Der var også – til lejligheden – udarbejdet en undulatquiz. Den var totalt streng, men uretfærdig, og efter en drabelig dyst, hvor der måtte omkamp til vandtes hovedpræmien for flest rigtige besvarelser af Benny Bo Larsen.

Tak til Preben og Judy for husly.

Ref.: Bjarne