KREDSGENERALFORSAMLING 2017

Hej alle 7’ere,

I indbydes hermed til kredsgeneralforsamling den 3. november kl. 18.00 i ”Jagtstuen” på Baggesdamvej 5 i Komdrup med dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Kredsformandens beretning
 3. Kredskassereren fremlægger revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag. (skal være kredsformanden i hænde pr. brev senest 14 dage før kredsgeneralforsamlingen).
 5. Valg af kredsformand på ulige årstal
 6. Valg af kredskasserer på lige årstal
 7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem på ulige år
 8. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen (1år).
 9. Valg af bilagskontrollant, for 1 år ad gangen.
 10. Valg af bilagskontrollantsuppleant, for 1 år ad gangen.
 11. Valg af udstillingsudvalg, for 1 år ad gangen.
 12. Eventuelt.

Kredsen er vært ved lidt mad inden generalforsamlingen og derfor er tilmelding nødvendig.

TILMELDING TIL FORMANDEN SENEST DEN 29. OKTOBER ENTEN PÅ MAIL: familienkorgaard@stofanet.dk ELLER TELEFON  98317292 / 42153447