Dag: 10. november 2018

Kredsgeneralforsamling 2018

Som sædvanligt var kredsgeneralforsamlingen henlagt til “Jagtstuen” hos Preben. Den 9. november var 14 medlemmer mødt op, og efter et solidt “generalforsamlingsmåltid” blev selve generalforsamlingen afviklet i god ro og orden. Dagsordenen var iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Her valgtes Carlo Larsen, der løste opgaven på bedste vis. 2. Kredsformandens beretning v/Svend Erik Korgaard […]

Læs mere