Kredsgeneralforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling i kredsen

den 8. november kl. 18.30 i Jagtstuen hos Preben på Baggesdamvej 5, Komdrup ved Kongerslev.