Udstillingsregler for Nordjysk Open.

På Nordjysk Open kan undulater udstilles af alle. Der er medlem af DUK.
BILLEDET FRA NORDJYSK OPEN.
13445415_856512794482228_3401842704173375680_n 13465977_856516811148493_3481151209481360977_n
Billeder fra Nordjysk open 2016

 

Det et er tilladt i første udstillingsår at udstille fugle med registrerede ringe fra andre organisationer end undulatklubber. Efterfølgende år kan kun voksne fugle udstilles med disse ringe. Ved indlevering af fuglene afleveres dokumentation for ejerens køb af ringene. Fuglene må ikke bære flere ringe.

Medlemmer over 18 år udstiller som seniorer, og unge medlemmer udstiller som juniorer til og med det kalenderår, hvori de fylder 18.

Tilmelding af fuglene sker på udleveret tilmeldingsblanket. Tilmeldingen og eventuelle andre bestillinger på blanketten er bindende.

Undulaterne udstilles og bedømmes i følgende klasser:

Klasse 1: består af A-opdrættere samt B-opdrættere, som er katagoriseret som sådan i DUK.

Klasse 2: består af C-opdrættere, som er katagoriseret som sådan i DUK. Desuden udstiller her opdrættere, der endnu ikke har udstillet på DM.

Klasse 3: består af opdrættere af australske undulater. Der inddeles – indtil videre – ikke i udstillerniveauer.

Undulaterne udstilles enkeltvis i anerkendte bure inddelt i to hovedgrupper: Årsopdræt d.v.s. fugle med ringe præget med årstallet for udstillingsåret, og Voksne d.v.s. fugle med ringe præget med årstal før udstillingsåret.

Fuglene skal være sunde og i god kondition. Har fuglen flere spots end standarden foreskriver, er det tilladt at fjerne de overflødige, før indlevering på udstillingen. Enhver modificering af fjerdragten udover hvad der er beskrevet herover er ikke tilladt og vil medføre diskvalifikation. Trimning af masken er dog ikke tilladt for udstillere af australske undulater.

Når der foretages rækkefølgebedømmelse er fremgangsmåden følgende: De bedst placerede fugle fra hver gruppe/klasse tages frem til konkurrence mod hinanden. Hver gang en fugl er fundet bedre end de eftersiddende, tages den næstplacerede fra vedkommende fugls gruppe/klasse frem til konkurrence med de eftersiddende.

Således fortsættes indtil de 5 bedste er fundet i hvert køn og aldersgruppe i begge klasser. Efterfølgende skal de bedste fugle fra hver klasse op imod hinanden til de 5 bedste er fundet på skuet i henholdsvis ung og voksen han eller ung eller voksen hun.

Til sidst findes hovedpræmietagerne, som er bedste voksne standardundulat på skuet, bedste standardundulat årsopdræt og mellem disse to vælges bedste standardundulat på skuet.

Indtil de australske udstilles i et antal, der matcher ”standard-undulaternes” gælder følgende regler for disse: Bedømmelsen fortsættes indtil de 3 bedste er fundet i hvert køn og aldersgruppe.

Til sidst findes hovedpræmietagerne, som er bedste voksne australske på skuet, bedste australske årsopdræt og mellem disse to vælges bedste australske undulat på skuet.

Dommernes placering af fuglene er endelig. Medlemmer, der ønsker at nedlægge protest, skal gøre det skriftligt senest 2 timer inden udstillingen slutter. Der skal vedlægges depositum på 300 kr., der tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. I modsat fald tilfalder beløbet kredsen. Kredsbestyrelsen afgør om protesten kan følges og afgørelsen er endelig.

I tvivlstilfælde, under eller efter bedømmelsen, er det ikke tilladt nogen at tage undulaterne ud til eftersyn. Dommeren og kredsbestyrelsen kan dog anmode fuglens opdrætter om selv at tage sin fugl ud til eftersyn, såfremt det skønnes nødvendigt.

Standardundulaterne udstilles i følgende grupper: (følger gruppeinddelingen, som den er vedtaget på DUK’s generalforsamling og som p.t. er)

Lysegrøn, mørkegrøn og olivengrøn

 1. Grønne
 2. Blå
 3. Skifer
 4. Viol
 5. Grågrøn
 6. Grå
 7. Isabel (alle farver)
 8. Opaline (alle farver)
 9. Opaline isabel (alle farver)
 10. Gulmasket og guldmasket
 11. Spangle (enkeltfaktor)
 12. Spangle (dobbeltfaktor)
 13. Dansk Dominant (enkeltfaktor)
 14. Danske Dominant (dobbeltfaktor)
 15. Inos (albino og lutino)
 16. Gråvinget
 17. Lysvinget
 18. Skyggevinget
 19. Australskbroget
 20. Danskbroget
 21. Hollandsk broget
 22. Mørkøjet hvid og gul
 23. Clearbody
 24. Lacewing
 25. Toppet
 26. Brunvinget (kontinental og engelsk)
 27. Andre varieteter
 28.  Par
 29. Teams

De australske undulater udstilles i følgende grupper: (følger gruppeinddelingen, som den er vedtaget på DUK’s generalforsamling og som p.t. er)

1)  Alle normale grønne fugle:
Lysegrøn, Grågrøn, Mørkegrøn, Olivengrøn

2)  Alle normale blå fugle inkl. gul(d)maskede:
Hinmelblå, Grå, Kobolt, Mauve, Viol,

 3)  Alle isabeller inkl. gul(d)maskede:
Isabel lysegrøn, Isabel Himmelblå, Isabel Grågrøn, Isabel Grå, Isabel Mørkegrøn, Isabel Kobolt, Isabel Olivengrøn, Isabel Mauve, Isabel Viol,

 4)  Alle Opaliner inkl. gul(d)maskede:
Opaline Lysegrøn, Opaline Himmelblå, Opaline Grågrøn, Opaline Grå, Opaline Mørkegrøn, Opaline Kobolt, Opaline Olivengrøn, Opaline Mauve, Opaline Viol

5)  Alle Opaline Isabeller inkl. gul(d)maskede:
Opaline Isabel Lysegrøn, Opaline Isabel Himmelblå, Opaline Isabel Grågrøn, Opaline Isabel Grå, Opaline Isabel Mørkegrøn, Opaline Isabel Kobolt, Opaline Isabel Olivengrøn, Opaline Isabel Mauve, Opaline Isabel Viol,

6)  De afblegede inkl. isabeller, opaliner, opalineisabeller og gul(d)maskede
Skyggevinger, Lysvinger, gråvinger

7)  De ensfarvede inkl. gul(d)maskede
Lutino, Albino, Spangle Doppelfaktor, sortøjet

8)  Brogede inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede:
Dom. Kontinental Broget (Hollandskbroget), Danskbroget,  Australskbroget

9)  Spangler inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede:

10) Alle andre varieteter inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede:
Brunvinget, Toppede, Texas Clearbody,  Lacewing og nye mutationer

11) Par

Et par defineres som en han og en hun, der udstilles i samme udstillingsbur. Fuglene skal være af samme varietet og farve, mens der ikke stilles krav om, at fuglene skal være ringet med samme års ring.

Fuglene bedømmes dels på baggrund af kvalitet og dels på baggrund af ensartethed rent typemæssigt. Kvalitet og ensartethed vægtes 50/50.

12) Teams

Et team defineres som fire fugle af samme køn og samme varietetog farve. Fuglene udstilles samlet i et særligt Teambur. Der stilles ikke krav om, at fuglene skal være ringet med samme års ring.

Fuglene bedømmes dels på baggrund af kvalitet og dels på baggrund af ensartethed rent typemæssigt. Kvalitet og ensartethed vægtes 50/50.

hensyntagen til udstillingens afvikling.

Ved kombinationsfarver udstilles i den gruppe med det højeste gruppenummer. Eksempelvis en Australskbroget spangle udstilles i gruppe 19, en gulmasket grå i gruppe 10, en gulmasket danskbroget i gruppe 20 o.s.v.

Der tildeles rosetter til følgende placeringer:

Standard-undulater:
5 bedste voksne og unge hanner og hunner på skuet.
3 bedste voksne og unge hanner og hunner i klasse 2.

Australske:
3 bedste voksne hanner og unge hanner og hunner i klasse 3.

Pokaler til:

Standard-undulater:
Best in show
Bedste Opdræt
Chr. Løvig minde pokal gives til bedste unge hun på skuet.
Ligeledes tildeles der en pokal til bedste fugl i klasse 2

Australske:
Bedste fugl i klasse 3.

Nærværende udstillingsregler med tilhørende bilag fra DUK (bilag 1 – WBOs retningslinjer for dommere og udstillere, bilag 2 – specifikation for udstillingsbur, bilag 3 – WBOs perfektionsstandard og bilag 4 – WBOs pointskala), kan kun ændres med stemmeflertal, der udgør mindst 2/3 af de fremmødte kreds 7. medlemmer.

Revideret på Kreds 7. generalforsamling den 25. november. 2016.