Udstillingsregler for Nordjysk Open.

På Nordjysk Open kan undulater udstilles af alle. Der er medlem af DUK.
BILLEDET FRA NORDJYSK OPEN.
13445415_856512794482228_3401842704173375680_n 13465977_856516811148493_3481151209481360977_n
Billeder fra Nordjysk open 2016

 

Det et er tilladt i første udstillingsår at udstille fugle med registrerede ringe fra andre organisationer end undulatklubber. Efterfølgende år kan kun voksne fugle udstilles med disse ringe. Ved indlevering af fuglene afleveres dokumentation for ejerens køb af ringene. Fuglene må ikke bære flere ringe.

Medlemmer over 18 år udstiller som seniorer, og unge medlemmer udstiller som juniorer til og med det kalenderår, hvori de fylder 18.

Tilmelding af fuglene sker på udleveret tilmeldingsblanket. Tilmeldingen og eventuelle andre bestillinger på blanketten er bindende.

Undulaterne udstilles og bedømmes i følgende klasser:

Klasse 1: består af A-opdrættere, samt B-opdrættere, der har opnået point i B-klassen på D.U.K`s landsudstilling. I klasse 1 udstiller også opdrættere, der har opnået mindst 3 placeringer blandt de 20 bedste på skuet på Nordjysk Open i løbet af de sidste tre år. Hvis man en gang har kvalificeret sig til at udstille i klasse 1, kan man ikke rykke tilbage i klasse 2.

Klasse 2: består af C-opdrættere, samt B-opdrættere, der ikke har opnået point i B-klassen på D.U.K.`s landsudstilling og ikke samlet har opnået mindst 3 placeringer blandt de 20 bedste på skuet på Nordjysk Open i løbet af de sidste tre år.

Klasse 3: består af opdrættere af australske undulater. Der inddeles – indtil videre – ikke i udstillerniveauer.

Undulaterne udstilles enkeltvis i anerkendte bure inddelt i to hovedgrupper: Årsopdræt d.v.s. fugle med ringe præget med årstallet for udstillingsåret, og Voksne d.v.s. fugle med ringe præget med årstal før udstillingsåret.

Fuglene skal være sunde og i god kondition. Har fuglen flere spots end standarden foreskriver, er det tilladt at fjerne de overflødige, før indlevering på udstillingen. Enhver modificering af fjerdragten udover hvad der er beskrevet herover er ikke tilladt og vil medføre diskvalifikation. Trimning af masken er dog ikke tilladt for udstillere af australske undulater.

Når der foretages rækkefølgebedømmelse er fremgangsmåden følgende: De bedst placerede fugle fra hver gruppe/klasse tages frem til konkurrence mod hinanden. Hver gang en fugl er fundet bedre end de eftersiddende, tages den næstplacerede fra vedkommende fugls gruppe/klasse frem til konkurrence med de eftersiddende.

Således fortsættes indtil de 5 bedste er fundet i hvert køn og aldersgruppe i begge klasser. Efterfølgende skal de bedste fugle fra hver klasse op imod hinanden til de 5 bedste er fundet på skuet i henholdsvis ung og voksen han eller ung eller voksen hun.

Til sidst findes hovedpræmietagerne, som er bedste voksne standardundulat på skuet, bedste standardundulat årsopdræt og mellem disse to vælges bedste standardundulat på skuet.

Indtil de australske udstilles i et antal, der matcher ”standard-undulaternes” gælder følgende regler for disse: Bedømmelsen fortsættes indtil de 3 bedste er fundet i hvert køn og aldersgruppe.

Til sidst findes hovedpræmietagerne, som er bedste voksne australske på skuet, bedste australske årsopdræt og mellem disse to vælges bedste australske undulat på skuet.

Dommernes placering af fuglene er endelig. Medlemmer, der ønsker at nedlægge protest, skal gøre det skriftligt senest 2 timer inden udstillingen slutter. Der skal vedlægges depositum på 300 kr., der tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. I modsat fald tilfalder beløbet kredsen. Kredsbestyrelsen afgør om protesten kan følges og afgørelsen er endelig.

I tvivlstilfælde, under eller efter bedømmelsen, er det ikke tilladt nogen at tage undulaterne ud til eftersyn. Dommeren og kredsbestyrelsen kan dog anmode fuglens opdrætter om selv at tage sin fugl ud til eftersyn, såfremt det skønnes nødvendigt.

Standardundulaterne udstilles i følgende grupper: (følger gruppeinddelingen, som den er vedtaget på DUK’s generalforsamling og som p.t. er)

Lysegrøn, mørkegrøn og olivengrøn

 1. Himmelblå, kobolt og mauve
 2. Skifer
 3. Viol
 4. Grågrøn
 5. Grå
 6. Isabel (alle farver)
 7. Opaline (alle farver)
 8. Opaline isabel (alle farver)
 9. Gulmasket og guldmasket
 10. Spangle (enkeltfaktor)
 11. Spangle (dobbeltfaktor)
 12. Dansk Dominant (enkeltfaktor)
 13. Danske Dominant (dobbeltfaktor)
 14. Inos (albino og lutino)
 15. Gråvinge
 16. Lysvinget
 17. Skyggevinget
 18. Australskbroget
 19. Danskbroget
 20. Hollandsk broget
 21. Mørkøjet hvid og gul
 22. Clearbody
 23. Lacewing
 24. Toppet
 25. Brunvinget (kontinental og engelsk)
 26. Andre varieteter

De australske undulater udstilles i følgende grupper: (følger gruppeinddelingen, som den er vedtaget på DUK’s generalforsamling og som p.t. er)

Alle normale grønne fugle
Lysegrøn, Grågrøn, Mørkegrøn, Olivengrøn
Alle normale blå fugle inkl. gul(d)maskede
Himmelblå, Grå, Kobolt, Mauve, Viol
Alle isabeller inkl. gul(d)maskede
Isabel lysegrøn, Isabel Himmelblå, Isabel Grågrøn, Isabel Grå, Isabel Mørkegrøn, Isabel Kobolt, Isabel Olivengrøn, Isabel Mauve, Isabel Viol,
Alle Opaline Isabeller inkl. gul(d)maskede
Opaline Isabel Lysegrøn, Opaline Isabel Himmelblå, Opaline Isabel Grågrøn, Opaline Isabel Grå, Opaline Isabel Mørkegrøn, Opaline Isabel Kobolt, Opaline Isabel Olivengrøn, Opaline Isabel Mauve, Opaline Isabel Viol,
Alle Opaliner inkl. gul(d)maskede
Opaline Lysegrøn, Opaline Himmelblå, Opaline Grågrøn, Opaline Grå, Opaline Mørkegrøn, Opaline Kobolt, Opaline Olivengrøn, Opaline Mauve, Opaline Viol
De afblegede inkl. isabeller, opaliner, opalineisabeller og gul(d)maskede
Skyggevinger, Lysvinger, gråvinger
De ensfarvede inkl. gul(d)maskede
Lutino, Albino, Spangle Doppelfaktor, sortøjet
Brogede inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
Dom. Kontinental Broget (Hollandskbroget), Danskbroget, Australskbroget
Spangler inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede
Alle andre varieteter inkl. opaliner, isabeller, opalineisabeller og gul(d)maskede

Brunvinget, Toppede, Texas Clearbody, toppede, Lacewing og nye mutationer

Gruppeinddelingen kan dog fraviges hvis udstillingsudvalget skønner det formålstjenlig under hensyntagen til udstillingens afvikling.

Ved kombinationsfarver udstilles i den gruppe med det højeste gruppenummer. Eksempelvis en Australskbroget spangle udstilles i gruppe 19, en gulmasket grå i gruppe 10, en gulmasket danskbroget i gruppe 20 o.s.v.

Der tildeles rosetter til følgende placeringer:

Standard-undulater:
5 bedste voksne og unge hanner og hunner på skuet.
3 bedste voksne og unge hanner og hunner i klasse 2.

Australske:
3 bedste voksne hanner og unge hanner og hunner i klasse 3.

Pokaler til:

Standard-undulater:
Best in show
Bedste Opdræt
Chr. Løvig minde pokal gives til bedste unge hun på skuet.
Ligeledes tildeles der en pokal til bedste fugl i klasse 2

Australske:
Bedste fugl i klasse 3.

Nærværende udstillingsregler med tilhørende bilag fra DUK (bilag 1 – WBOs retningslinjer for dommere og udstillere, bilag 2 – specifikation for udstillingsbur, bilag 3 – WBOs perfektionsstandard og bilag 4 – WBOs pointskala), kan kun ændres med stemmeflertal, der udgør mindst 2/3 af de fremmødte kreds 7. medlemmer.

Revideret på Kreds 7. generalforsamling den 25. november. 2016.